POVISMO I SUKNO – evo nas doma!

Ova izložba se nadovezuje na izložbu „Povismo i sukno – kaštelansko tradicijsko ruho“, realiziranu 2015. godine kao rezultat višegodišnje suradnje Etnografskog muzeja Split i Muzeja grada Kaštela. Izložba je monografski prikaz tradicijskog odijevanja na prostoru Grada Kaštela, a prati je i virtualni prikaz.
Autorice izložbe su Sanja Acalija (MGK) i Sanja Ivančić (EMS).

Više o izložbi na:facebook.com/MuzejGradaKastela