Zbirke

Likovna zbirka
Zbirka čipki
Zbirka europskih i vaneuropskih predmeta
Likovna zbirka
Likovna zbirka

muzejska savjetnica pedagoginja: dr.sc. Vedrana Premuž Đipalo

Mail: vedrana@etnografski-muzej-split.hr 

LIKOVNA ZBIRKA sadrži slike, grafike i skulpture različitih autora te razglednice koje uglavnom pripadaju prvoj polovici 20. stoljeća s motivima iz života seljaka. Najčešći su prikazi muških i ženskih figura odjevenih u narodne nošnje koji su se u početku muzejskog rada koristili pri istraživanju tradicijskog odijevanja. U novije vrijeme ističe se njihova samostalna kulturna i povijesna vrijednost te je uočen baštinski potencijal naivnog likovnog izraza.

Zbirka čipki
Zbirka čipki

Predmeti zbirke čipki Etnografskog muzeja Split svojim većim dijelom prikupljeni su još do Drugoga svjetskoga rata. Tada je još bilo moguće nabaviti najljepše primjerke ove vrste domaćih profinjenih tekstilnih rukotvorina. Ono što ih posebno razlikuje od kasnije i suvremene izrade,  je to što su bile rađene i primjenjene kao ukras  na pamučnim ili lanenim dijelovima ženske odjeće košuljama, maramama ili kapicama u tehnici iglom šivane čipke tipične za primorsku Dalmaciju. Zbirka sadrži i manji broj unikatnih sakralnih predmeta rađenih istom tehnikom šivane čipke ili onom rađene na batić, tehnikom izrade koju danas ističemo samo kao tradiciju sjeverozapadne Hrvatske. S pojavom izrade industrijskih vrsta čipki, rukom rađene čipke također su se razvijale u smjeru potpuno samostalnih predmeta. Takva se čipka može različito primjenjivati umetanjem ili apliciranjem, sve do slike na zidu kao grafičke, likovne vrijednosti. Ova  zbirka takvim prikupljenim primjercima iz 21. stoljeća svjedoči i o novijim fenomenima izrade i primjene čipke.

Mail: sanja@etnografski-muzej-split.hr 

Zbirka europskih i vaneuropskih predmeta
Zbirka europskih i vaneuropskih predmeta

muzejski savjetnik: dr.sc. Silvio Braica

Mail: silvio@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka se sastoji od pojedinačnih i raznorodnih predmeta skupljenih sa svih strana Europe i svijeta te svih kontinenata. Predmeti u zbirci su vrlo različiti po vrsti, materijalu i značaju – tu se ogleda manjak zanimanja Muzeja za kolonijalne teme.

Zbirka glazbala
Zbirka jadranskih nošnji
Zbirka kućnog inventara
Zbirka glazbala
Zbirka glazbala

muzejska savjetnica pedagoginja: dr.sc. Vedrana Premuž Đipalo

Mail: vedrana@etnografski-muzej-split.hr 

ZBIRKA GLAZBALA  je relativno mala, ali dragocijena zbirka kordofonih, aerofonih i idiofonih tadicijskih instrumenata koji su ručno rađeni od drva i drugih prirodnih materijala. Najbrojnije su razne svirale i gusle iz Dalmatinska zagore. Zbirka prezentira tipična glazbala južne Hrvatske od kojih su neki danas sastvni dio bogatog folklora, ali u posebnim oblicima i ukrasima koji pripadaju prošlosti.

Zbirka jadranskih nošnji
Zbirka jadranskih nošnji

muzejska savjetnica: Sanja Ivančić

Mail: sanja@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka obuhvaća, te prati način izrade ili nabave odjevnih predmeta, njihove vrste i stilove složene u različite kompozicije ženskog, muškog ili dječjeg odijevanja uskog kopnenog dijela priobalne Dalmacije i njenih otoka. Za razliku od unutrašnjosti Dalmacije, predmeti ovog prostora i ove zbirke  bilježe izuzetno širok raspon izvedbenih suvrstica i inačica - od onih predmeta od početka do krajnjeg rezultata izrađenih u domaćoj sredini do onih nabavljenih kao polugotovi ili potpuno gotovi  proizvod kupljen u trgovinama lokalnih trgovišta. Ovim potonjim predmetima prepoznat je, utvrđen i usvojen lokalni identitet tek polovinom 20. st. od kada i ova zbirka zato bilježi brži rast.

Zbirka kućnog inventara
Zbirka kućnog inventara

muzejska savjetnica pedagoginja: dr.sc. Vedrana Premuž Đipalo

Mail: vedrana@etnografski-muzej-split.hr 

ZBIRKA KUĆNOG INVENTARA je kompleksa cjelina koja se sastoji od različitih predmeta koji su sačinjavali opremu pučkih i seoskih kuća u prošlosti. Ona obuhvaća velike predmete poput pokućstva, primjerice cjelovitu spavaću sobu s početka 20. stoljeća, ali i sitni kućni pribor kao što su brojna kuhinjska pomagala. Upotpunjuje je finija kupovna keramika te brojni dekorativni predmeti. Unutar ove zbirke su i posebno vrijedne škrinje koje su se koristile za odlaganje odjeće i drugih dragocjenosti prije pojave ormara.    

Zbirka muzeografskih pomagala
Zbirka nošnji središnje Hrvatske
Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa
Zbirka muzeografskih pomagala
Zbirka muzeografskih pomagala

muzejski savjetnik: dr.sc. Silvio Braica

Mail: silvio@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka se sastoji od starih muzejskih pomagala i vrijednih komada staroga namještaja, strojeva i natpisa korištenih u muzeju tijekom osnivanja, prvih godina djelovanja te svih onih predmeta koji se više ne koriste zbog tehnološkog zastarjevanja.

Zbirka nošnji središnje Hrvatske
Zbirka nošnji središnje Hrvatske

viša kustosica: Maja Alujević

Mail: maja@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka nošnji središnje Hrvatske predstavlja svečane inačice nošnji s područja središnje Hrvatske, gdje se u izradi narodnoga ruha uvelike koristilo domaće platno od tekstilnih biljaka lana i konoplje. Pored kompleta nošnji, u zbirci su naročito zastupljeni različiti tipovi ženskih oglavlja, koja u sklopu tradicijskih kostima ovoga područja pokazuju veliku raznolikost.

 

Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa
Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa

muzejska savjetnica: Ida Jakšić

Mail: ida@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka nošnji dalmatinskog zaleđa jedna je od najopsežnijih zbirki unutar fundusa Etnografskog muzeja Split te predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o tradicijskome načinu odijevanja u kontinentalnom dijelu Dalmacije. Primarna upotreba ovčje vune u domaćoj izradi tekstilnih predmeta razumljiva je s obzirom na ovčarstvo kao nekada osnovnu gospodarsku granu ovoga krševitog područja.

 

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine
Zbirka nošnji Kosova i Makedonije
Zbirka nošnji Slavonije i Baranje
Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine
Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine

viša kustosica: Ivana Vuković

Mail: ivana@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine sadrži vrijedne primjerke narodnog tekstilnog rukotvorstva vezane uz kulturu odijevanja stanovnika susjedne države. 
Najveći dio predmeta Zbirke odnosi se na tradicijsko odijevanje stanovništva dinarske etnografske zone BIH, uz pojedinačne odjevne primjerke srednjobosanske i posavske nošnje. 
Istaknuti dio Zbirke čine ženske kape počelice i marame. Počelice po tipu pripadaju kasnogotičkim oglavljima, njihov vez izveden je nad čelom i simetrično je oblikovan. Uz geometrijsko oblikovane ukrase, na ovim kapama često nalazimo biljne motive među kojima se ističu granatne jabuke. 
Mimo odjevnih, u Zbirci nalazimo i predmete karakteristične za kulturu stanovanja, kao što su kitne ili pak abdestne mahrame koje su služile kao ukrasni, odnosno uporabni predmeti u tradicijskom domu.

Zbirka nošnji Kosova i Makedonije
Zbirka nošnji Kosova i Makedonije

viša kustosica: Maja Alujević

Mail: maja@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka nošnji Kosova i Makedonije nastala je u samim početcima djelovanja Muzeja, a jedinstvena je stoga što sadrži autentične i raritetne primjerke odjeće iz vremena tradicijske kulture druge polovine 19. i prvih desetljeća 20. stoljeća. Posebno se ističu raskošni odjevni predmeti građanske provenijencije i prepoznatljivog orijentalnog stila. Neki od njih rijetko se mogu naći i u matičnim muzejima. 

 

Zbirka nošnji Slavonije i Baranje
Zbirka nošnji Slavonije i Baranje

viša kustosica: Maja Alujević

Mail: maja@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka nošnji Slavonije i Baranje objedinjuje tradicijsko svečano odjevno ruho izrađeno i korišteno na području Slavonije i Baranje, koje pripada razdoblju od kraja 19. st. do polovine 20. st. Najbrojnije vrste predmeta u zbirci su kapice i marame kao dijelovi ženskoga tradicijskoga oglavlja. Muzejska građa zastupljena u ovoj zbirci predočava mnoštvo tehnika vezenja, a ističe se zlatovez, koji se danas smatra jednim od simbola identiteta Slavonije.

 

Zbirka običaja
Zbirka oružja
Zbirka posoblja
Zbirka običaja
Zbirka običaja

muzejski savjetnik: dr.sc. Silvio Braica

Mail: silvio@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka se sastoji od predmeta koji simboliziraju pojedine (godišnje) običaje, primjerice Božić, Uskrs, Poklade i sl. Lokaliteti iz kojih su sakupljeni predmeti su većinom iz Dalmacije iako ima i onih iz sjeverne Hrvatske. Mnogo predmeta je izrađeno od prirodnih materijala (palme, grane) te su skloni propadanju.

 

Zbirka oružja
Zbirka oružja

muzejski savjetnik: dr.sc. Silvio Braica

Mail: silvio@etnografski-muzej-split.hr

Predmeti u zbirci se dijele na hladno oružje (većinom jatagani, noževi i bodeži), vatreno oružje (većinom kubure i puške) i dodatna oprema (razne spremice za barut i pribor). Oružje o kojem skrbi Etnografski muzej Split većinom je orijentalnog porijekla, a kovine i materijali koji čine razliku su srebro, mjed i kost, odnosno rog.

Zbirka posoblja
Zbirka posoblja

muzejski savjetnik: Sanja Ivančić

Mail: sanja@etnografski-muzej-split.hr

Građu ove zbirke čine tekstilni predmeti kućnog inventara kojim su se opremale seoske ili građanske kuće u dalmatinskom primorju i na otocima, ali i u građanskim sredinama duboko u dalmatinskom zaleđu. Ova zbirka prekrivača, stoljnjaka, posteljine i drugih srodnih predmeta predstavlja tipične primjerke ženskoga ručnoga rada, tehnika i motiva ukrašavanja očuvanih sve do polovice 20.st.

 

Zbirka rekonstruiranih nošnji
Zbirka srebrnog nakita
Zbirka tepiha
Zbirka rekonstruiranih nošnji
Zbirka rekonstruiranih nošnji

viša kustosica: Ivana Vuković

Mail: ivana@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka rekonstruiranih nošnji oformljena je 2001. godine s ciljem bilježenja suvremene upotrebe i interpretacije baštinskih odjevnih elemenata. Stoga su predmeti koji se u njoj čuvaju novijeg postanka, a odnose se na razdoblje od kraja 19. stoljeća naovamo. 
Uz manji broj pojedinačnih odjevnih predmeta, u Zbirci se nalaze odjevni kompleti uglavnom s područja Dalmacije, kako njezinog obalnog i otočnog dijela, tako i zaleđa. 
Pored vjernih replika nošnji, u ovoj Zbirci čuvaju se i studiozne rekonstrukcije odjevnih kompleta, izrađene na osnovu likovnih i drugih pisanih izvora.

 

Zbirka srebrnog nakita
Zbirka srebrnog nakita

muzejska savjetnica: Sanja Ivančić

Mail: sanja@etnografski-muzej-split.hr

Predmete ove zbirke i laik će lako prepoznati i odrediti kao narodne vrste nakita, puno prije nego one iz zbirke zlatnog nakita. Ovi krupni i teški kovinski predmeti svojim vrstama i stilskim osobinama priklanjaju se tipološkim vrstama i običajnim normama  narodnih nošnja prije svega onih iz dalmatinskog kopnenog zaleđa. Obilježava ga obilna upotreba srebra, bakra i kositra, te drugih legura, a ornamentika metala rado se osvježava  raznobojnim umetcima od staklenog zrnja, sedefa, pasta ili poludragog kamenja (karneola). Zlato se  koristilo samo za pozlatu predmeta. Nakit je stvaran i oblikovan i u samim seoskim sredinama različitim jednostavnijim tehnikama nizanja npr. prišivanja novca na tekstil što je bila uobičajena praksa u dinarskom etnografskom području. Zbirka sadrži i nakit iz Bosne i Hercegovine, te Sjeverne Makedonije.

 

Zbirka tepiha
Zbirka tepiha

muzejski savjetnik: dr.sc. Silvio Braica

Mail: silvio@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka tepiha se sastoji od 50 sačuvanih povijesnih tepiha orijentalnog postanka i izrade. Nabavljeni su početkom 20. stoljeća, izrađeni od vune pretežno izrađeni krajem 19. i početkom 20. st. Od raznih vrsta tepiha i ukrasa treba spomenuti buharu, širvan, ferahan, hamadan i nekolicina molitvenih tepiha. Tepisi potječu većinom iz Turske, tadašnje Perzije, Turkestana i sa Kavkaza. Muzej čuva i klječane tepihe iz Hrvatske.

 

Zbirka tradicijskog gospodarstva
Zbirka tradicijskog rukotvorstva
Zbirka zlatnog nakita
Zbirka tradicijskog gospodarstva
Zbirka tradicijskog gospodarstva

viša kustosica: Ivana Vuković

Mail: ivana@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka tradicijskog gospodarstva Etnografskog muzeja Split okuplja predmete kojima se primarno bilježe neindustrijski oblici privređivanja stanovništva Dalmacije od druge polovine 19. stoljeća naovamo. 
Tako u Zbirci nalazimo predmete i alate koje je lokalno stanovništvo izradilo i koristilo pri obradi zemlje, maslinarstvu i uljarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, stočarstvu, pčelarstvu te ribarstvu, kao i predmete korištene u transportu prilikom obavljanja ovih svakodnevnih tradicijskih gospodarskih djelatnosti. 

 

Zbirka tradicijskog rukotvorstva
Zbirka tradicijskog rukotvorstva

viša kustosica: Ivana Vuković

Mail: ivana@etnografski-muzej-split.hr

ZBIRKA TRADICIJSKOG RUKOTVORSTVA obuhvaća raznovrsne predmete i alate kojima su se obrađivali različiti prirodni materijali. Najbrojniji su oni korišteni pri dobivanju i obradi tekstila, primjerice preslice kojima se izvlačila vunena nit. Unutar zbirke je domaća keramika oblikovana na lončarskom kolu, lule i pribor za njihovu izradu, predmeti izrađeni preplitanjem šiblja. Tu su takođeri razni predmeti izrađeni od drva i ukrašeni geometrijsko- biljnim ornamentom te pokojim životinjskim i ljudskim motivom. Time zbirka prezentira tradicijske vještine izrade i ukrašavanja predmeta svakodnevne uporabe tipičnih za prošlost hrvatskog sela. 

Zbirka zlatnog nakita
Zbirka zlatnog nakita

muzejska savjetnica: Sanja Ivančić

Mail: sanja@etnografski-muzej-split.hr

Zlatni nakit tipološka je osobitost priobalne Dalmacije. Rjeđi su primjerci iz njenog zaleđa.Vrste predmeta koje sadrži ova zbirka lako se prepoznaju kao nakit, jer su se neke vrste održale takvima sve do današnjih dana kao globalna vrijednost. To su samostalne vrste predmeta koju izrađuju majstori zlatari, te se kupuju i nosi kao gotovi proizvod. U 19. st.  u Splitu i njegovoj okolici, gradovima Trogiru i Kaštelima, oni razvijaju i oblikuju zlatnom niti ove predmeta u tehnici filigrana ukrašene višeslojnim, gusto nanizanim sitnim biserima i zlatnim granulama, rjeđe dragim ili poludragim kamenjem.

 U pravilu su to ženski krupni predmeti koji se lako prenose i nasljeđuju s generacije na generaciju mlađih žena pa su i danas mnogi primjerci sačuvani u dalmatinskim obiteljima. Najbrojnija vrsta su naušnice, različiti privjesci i ogrlice, broševi, te  naravno  prstenja koje i danas ima  naglašenu ulogu u svadbenim običajima. Dakako, najimpresivnije su  predmeti koje već je pregazilo vrijeme poput  trepetljivih igala ukosnica ili igala poprsnica koje su teško primjenjive u suvremenoj kulturi odijevanja i kićenja.

 

Zbirka uzoraka vezova
Dokumentacijski fondovi
Zbirka uzoraka vezova
Zbirka uzoraka vezova

muzejska savjetnica: Ida Jakšić

Mail: ida@etnografski-muzej-split.hr

Zbirka uzoraka vezova obuhvaća primjerke tradicijskoga tekstilnog rukotvorstva i to vezilačke radove na platnu. Većina njih zapravo su vezeni dijelovi odjevnih predmeta, koji potječu najvećim dijelom iz gorskoga područja Hrvatske i BiH, a u manjem broju i iz središnje i sjeveroistočne Hrvatske te Crne Gore.

 

Dokumentacijski fondovi
Dokumentacijski fondovi

dokumentaristica: Iva Meštrović

Mail: iva@etnografski-muzej-split.hr

Donedavno se dobar dio ove građe obrađivao unutar fonda Stručni arhiv EMS-a. Njegovom razdiobom nastaju novi, samostalni dokumentacijski fondovi (Hemeroteka, Dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja, Evidencija terenskih istraživanja, Stručni i znanstveni rad i dr.) koji se vode u bazi podataka S++. U istoj bazi se obrađuju i fondovi: Fototeka, Knjiga negativa, Pedagoška djelatnost, Izdavačka djelatnost i Konzervatorsko-restauratorski postupci. Muzej provodi sustavnu digitalizaciju ove građe. Građa se ustupa na korištenje kako vlastitim stručnjacima, tako i vanjskim korisnicima, na zahtjev.