Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Etnografski muzej Split obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Etnografski muzej Split koja se nalazi na adresi https://etnografski-muzej-split.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://etnografski-muzej-split.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

 • Krajnjem korisniku nije omogućen odabir vrste fonta korištenog za prikaz sadržaja.
 • Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribut.
 • Pojedine slike grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis.
 • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja.
 • Pojedine poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način.
 • Pojedine poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode.
 • Pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana


Podizanje razine pristupačnosti

Etnografski muzej Split poduzima aktivnosti kojima će postići usklađenost mrežne stranice https://etnografski-muzej-split.hr/ sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava o pristupačnosti sastavljena je dana 26.travnja 2022. na temelju procjene koju je proveo Etnografski muzej Splitu suradnji s trećom stranom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve eventualne upite ili primjedbe vezane za pristupačnost mrežne stranice https://etnografski-muzej-split.hr/ , korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje Etnografskog muzeja Split: Ivor Vranić

 • putem elektroničke pošte: ivor.vranic@hotmail.com
 • telefonom: +38598433000
 • poštom na adresu: Pujanke 24a, 21000 Split

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske .

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike:

 • putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr
 • telefonom: 01 4609 041
 • faxom: 01 4609 096
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb