Knjižnica

Pitajte knjižničara

Usluga Pitajte knjižničara knjižnice Etnografskog muzeja Split osmišljena je sa svrhom osiguranja veće dostupnosti knjižničnog fonda i usluga izvan uskog kruga korisnika unutar matične ustanove, kojima primarno služi. Korištenjem ove usluge zainteresirani vanjski korisnici moći će na jednostavan način postaviti upite u vezi literature, koja je sadržajno povezana s fondom ove knjižnice. Usluga je prvenstveno namijenjena užoj stručnoj, ali i široj javnosti kada za to postoji potreba. Ista u prvom redu služi u svrhu pronalaženja odgovarajućih izvora literature za potrebe stručnog i znanstvenog rada u ustanovama kulture i drugim neprofitnim organizacijama (istraživanje, rad na projektu, izložba i sl.) te za potrebe obrazovanja na svim razinama (učenički, seminarski, završni, diplomski, doktorski radovi i sl.). Usluga je također namijenjena pojedincima, kao i korisničkim skupinama različitih interesa za njihove osobne potrebe (kultura, informiranost, učenje, zabava). Usluga je besplatna, a odgovori mogu služiti samo u nekomercijalne svrhe. Raspoloživa je svima koji imaju pristup internetu. 

Ovu uslugu moguće je koristiti podnošenjem zahtjeva putem dva mrežna obrasca: opći upit i zahtjev za tematsko pretraživanje.


Opći upit

Kod postavljanja općeg upita korisnika zanima posjeduje li Knjižnica u svojem fondu određenu publikaciju (knjigu, časopis) koja mu je potrebna. U upitu navodi bibliografsku jedinicu koja ga zanima ili cjeloviti popis literature. Knjižničar Muzeja odgovorit će u najkraćem roku. Ako je građa u posjedu Knjižnice, dobit će povratnu informaciju o raspoloživosti i uvjetima korištenja, odnosno posudbe iste (elektroničkom poštom ili telefonom).


Zahtjev za tematsko pretraživanje

Kod zahtjeva za tematsko pretraživanje postavljaju se upiti u vezi literature na određenu temu. Kod ovih upita se, osim kataloga Knjižnice, pretražuju i katalozi drugih knjižnica, kao i dostupne elektroničke baze podataka i ostali mrežni izvori. Kako bi se dobio što kvalitetniji odgovor na postavljeni upit, posebno kada je u pitanju složeniji upit, tematsko pretraživanje zahtijevat će više vremena i predanosti knjižničara. Veoma je važno da korisnik što preciznije postavi upit i tako knjižničaru olakša pretraživanje. Kod opisa teme potrebno je utvrditi konkretan aspekt (gledište) s kojeg se prilazi temi, kako bi se utvrdio istraživački problem. Također se preporuča i navođenje ključnih riječi. Po dovršetku pretraživanja, korisniku se elektroničkom poštom dostavlja popis relevantne literature za svrhu koja je naznačena u zahtjevu.

Loading
Loading