Novosti

Otvorenje izložbe Mrgari - kameni cvjetovi Baške
PRIČA O SOLI I SOLARSTVU - svečano otvorenje izložbe
Obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru
ČIPKA NA BATIĆE / KLEKLJANA ČIPKA - svečano otvorenje izložbe
V U N A - izložba tradicijskih predmeta i postupaka obrade vune
VELIČINA SKROMNOSTI - Tradicijski korijeni u kiparstvu Petra Smajića - otvorenje izložbe
POVISMO I SUKNO – evo nas doma!