Izložbe

Samouki kipar Petar Meštrović - precima i potomcima

Izložene skulpture Petra Meštrovića nastajale su u razdoblju od oko 1999. do 2019. godine. One su većinom izrađene od drva oraha kojeg je nabavljao u prirodnom okružju. Prevladava ljudska figura kao samostalna, cjelovita ili tričetvrt figura te portret. Znatno je manji broj onih koje prikazuju grupe figura ili pojedinačni životinjski lik. To su uglavnom likovi iz autorove neposredne blizine, primjerice članovi obitelji ili oni vezani uz religijske teme. (…) Uslijed prilagodbe koncepciji pojedine skulpture koja je tematska i prostorna cjelina s vlastitim pravilima, nastaje raznolika modifikacija stvarnosti kao vrlo slobodan likovni izričaj. Stoga ovaj samouki umjetnik stoji izvan likovnih stilskih utjecaja i pripadnosti. Tematika njegovih dijela, figuracija i realističko opisivanje te istaknuta komponenta spontanosti upućuju na izvjestan naivitet u njegovom stvaralaštvu, no ono nije povezano s hrvatskom naivnom umjetnošću u ishodišnom značenju. Prikladnijim se čini govoriti o pučkom karakteru njegova kiparstva s istaknutom dimenzijom amaterizma u pozitivnom smislu. Čini se kako je ovdje takozvani likovni amaterizam baziran na samoukosti zasjao u jednom od svojih najboljih izdanja.(…)

dr. Branka Vojnović Traživuk