Tradicijska glazba

Za učenike osnovnih škola organizirali smo glazbene radionice na kojima su glazbenici Oliver Rogošić i Jadran Vušković prezentirali tradicijska glazbala Dalmacije.