izložbe

IZLOŽBA

Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split kroz 110 godina djelovanja

mjesto održavanja: Etnografski muzej Split, Severova 1

trajanje: 16. prosinca 2020. – 23. travnja 2021.

autorica kataloga i izložbe: Iva Meštrović

postav izložbe: Volga Lopušinsky-Zoković

 

U izložbenom prostoru Etnografskog muzeja Split je u srijedu, 16. prosinca 2020. godine, u 12 sati, otvorena izložba „Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split kroz 110 godina djelovanja“ autorice više knjižničarke Ive Meštrović. Zbog postroženih epidemioloških mjera izložba je otvorena bez uobičajene, svečane ceremonije. Pa ipak, ugođaj sa otvorenje možete pogledati na našoj Facebook stranici.

Izložbu se može pogledati do 23. travnja 2021. godine. 

U srpnju 2020. godine navršilo se 110 godina od osnutka Muzeja. To je bio jedan od poticaja pri odabiru teme i osmišljavanju prateće izložbe, putem kojih će se užoj stručnoj, ali i široj javnosti predstaviti dugogodišnja izdavačka djelatnost ove ustanove. S druge pak strane, činjenica da se ovoj temi do sada nije pristupilo cjelovito, bila je razlogom da ju se obradi u mjeri koju zaslužuje. Uzimajući u obzir brojne unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na muzej kao organizaciju, u provedenom istraživanju o izdavaštvu Muzeja u razdoblju od 1910. - 2020. prepoznata su tri razvojna razdoblja: Prvo razdoblje (1910. - 1944.), Drugo razdoblje (1945. - 1990.) i Treće razdoblje (1991. - 2020.).
Izložba se sastoji od četiri izložbene cjeline. U prve tri izložene su najznačajnije publikacije pojedinog razdoblja. Jedinice su kronološki razvrstane prema vrstama unutar triju grupa (publikacije, promotivni materijal, ostala građa). U četvrtoj izložbenoj cjelini, uvažavajući podjelu muzejskih izdanja prema korisnicima kojima su namijenjene, predstavljeni su primjeri publikacija Muzeja namijenjenih širokoj publici.

Izložbu prati opsežni i bogato ilustrirani katalog. U kataloškome dijelu popisane su sve jedinice objavljene u nakladništvu ili sunakladništvu Muzeja u razdoblju 1910. do 2020. godine. Ukupno je obrađeno 328 jedinica raznovrsne građe. Sve jedinice su formalno obrađene. Omeđene publikacije, informativni muzejski leci i ostala građa obrađeni su sa sadržajnog aspekta. Omeđene publikacije dodatno su obrađene i s korisničkog aspekta, kod kojeg je prioritet bio odrediti kome je publikacija primarno namijenjena, odnosno koja je njena razina (znanstvena, stručna, popularna). Između ostaloga, ovom publikacijom željelo se odati priznanje svim djelatnicima Muzeja i vanjskim suradnicima koji su u proteklom 110-godišnjem razdoblju na bilo koji način sudjelovali i time doprinijeli izdavačkoj djelatnosti ustanove.

Muzej je dosadašnjim izdavaštvom pokazao da je reprezentant etnografske baštine Dalmacije i objavljenim publikacijama je potvrdio svoje usmjerenje. Budući da muzeji sa svojom publikom najčešće komuniciraju putem izložaba i pratećih kataloga, pokušalo se ukazati na mogućnosti poboljšanja ove vrste publikacija, a koje se u određenoj mjeri mogu primijeniti i na ostale muzejske publikacije (knjige, brošure, muzejske vodiče i vodiče kroz muzejske zbirke i sl.). Prije planiranja određene izložbe, autor ili autorski tim treba znati kome se pratećom publikacijom namjerava obratiti. Katalog izložbe može biti prilagođen interesima institucije, uskom krugu stručne javnosti, ali i širokoj publici, tj. odraslima, djeci ili mladima. Umjesto kataloga primarno usmjerenih struci, Muzej bi ubuduće trebao razmišljati o promjeni pristupa i stvarati nove edicije, ali s drugačijim koncepcijama koje su prilagođene različitim kategorijama svojih korisnika. Uz tradicionalne oblike izdavaštva, koji se mogu dodatno proširivati novim vrstama, ovisno o dobi, intelektualnim i fizičkim sposobnostima korisnika kojima su namijenjeni, otvaraju se izuzetne mogućnosti i u segmentu elektroničkog izdavaštva.

Izložbu je financijski potpomogao Grad Split.

Detalji postava izložbenih cjelina