IZLOŽBA

Etnografski opus fotografa Stühlera

mjesto održavanja: Etnografski muzej Split, Severova 1

otvorenje: 24. siječnja 2018. u 12 sati

autor fotografija: Dragutin Karlo Stühler

autorice tekstova: Iva Meštrović, Branka Vojnović Traživuk

autorice izložbe: Branka Vojnović Traživuk, Iva Meštrović

postav izložbe: Etnografski muzej Split

organizator: Etnografski muzej Split

Digitalizacija fotografske građe Dragutina Karla Stühlera u Etnografskom muzeju Split


Etnografski muzej Split se 2008. godine upustio u prvi projekt digitalizacije dijela svoje fototeke. Radi se o projektu Digitalizacija fotografija i negativa Etnografskog muzeja Split realiziranoga u okviru Nacionalnoga programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe (2006) kojim je predviđena provedba projekta Hrvatska kulturna baština u razdoblju od 2007. do 2009. godine. U prvoj fazi Projekta digitalizirane su fotografije/negativi splitskog fotografa Dragutina (Karla) Stühlera.
U fototeci Muzeja pohranjeno je ukupno 1550 fotografija koje pripisujemo Stühleru. Iste se nalaze na različitim podlogama: papir, staklo, plastika (film). Po završetku prve faze Projekta digitalizacije Sühlera Muzej se opredjelio za pohranu i pristup ovom sadržaju u informacijskom sustavu ustanove. Sadržaj je na portalu Hrvatska kulturna baština zastupljen u osnovnim informacijama i upućivanjem na mrežne stranice ustanove. Od navedena dva osnovna cilja digitalizacije (zaštita izvornika i omogućavanje pristupa njegovim digitalnim inačicama), prvi je ispunjen u cijelosti, a drugi tek djelomično.
Pristup ovoj zbirci moguć je jedino lokalno, u ustanovi. Mrežne stranice Muzeja, koje su zapravo primarno sučelje prema današnjim korisnicima, pripadaju prvoj generaciji mrežnih stranica. Ova digitalna zbirka kreirana je na primarnoj kataloškoj razini (sadrži digitalne preslike izvornika sa pridruženim osnovnim informacijama). Od digitalnih proizvoda zasada imamo samo jedan galerijski i to bazu podataka koja se pretražuje u ustanovi.
Digitalizacijom Stühleovih fotografija u fototeci Muzeja ostvarena je višestruka je korist u vidu objedinjavanja ukupne fotografske građe ovog autora, njezine cjelovite obrade u programu za vođenje sekundarne dokumentacije S++, pripreme izložbe i kataloga, davanja na uvid i korištenje na zahtjev vanjskih korisnika. Naveli smo samo najvažnije rezultate. No, navedeni oblici komuniciranja zapravo su tradicionalni, kojima se Muzej na ustaljeni način obraća određenom skupu korisnika. Znamo da je najočiglednija dobrobit digitalizacije mogućnost prijenosa velikog skupa digitalnih inačica i s njima povezanih informacija i znanja velikom skupu korisnika na bilo koju udaljenost što se zapravo odnosi na online sadržaje, za razliku od offline digitalnih sadržaja, koji su mjesno ograničeni i kao takvi dostupni manjem broju korisnika.
Stoga se zalažemo za nastavak  slijedećih faza digitalizacije koja će se moći osloniti na čvršći temelj, odnosno na obogaćenu bazu podataka koji proizlaze iz stručne i znanstvene obrade ovoga autora kroz izložbu njegovih fotografija iz fundusa Etnografskog muzeja Split.   

O izložbi

Većina Stühlerovih fotografija za koje je jasno utvrđeno autorstvo i koje se čuvaju u Etnografskom muzeju Split nastale su prilikom takozvanog terenskog rada u selima i manjim naseljima srednje Dalmacije koje je posjećivao zajedno s muzejskim stručnjakom. One uglavnom pripadaju vremenu njegovog angažmana kao honorarnog fotografa u ovoj ustanovi od 1949. do 1954. godine.
Ovom izložbom želimo predstaviti i time naglasiti dosada gotovo nepoznat etnografski opus fotografa Stühlera kojega poznajemo uglavnom po snimkama grada Splita i nepokretnih spomenika kulture u Dalmaciji. S obzirom na raspoloživu građu i trenutne muzejske mogućnosti odlučili smo se na koncept izložbe prema temama koje su zapravo četiri prostorne i izložbene cjeline. One su određene naslovima: seljaci u Dalmaciji, svagdan i blagdan, fragmenti prošlosti, te krajolici i vidici. Osim treće cjeline koja sadrži uvećane detalje starijih grafičkih prikaza Dioklecijanove palače u Splitu, ostale fotografije nastale su na terenu u razdoblju od oko 1930. do 1953. godine na području srednje Dalmacije.
Seljaci u Dalmaciji prikazani su kao pojedinačne figure ili grupni prikazi ljudi u tradicijskoj  odjeći, najčešće smješteni u karakterističnom ruralnom okružju. Pored vjerodostojnog iskaza o narodnoj nošnji, naročito onoj svečanoj koja se oblačila u posebnim prilikama, fotografa zanimaju karakterne crte ljudi koji su rođeni u dalmatinskom kršu i koji u njemu žive. Otkriva ih u nekim kretnjama i pozama, položajima figura i njihovim međusobnim odnosima, te u crtama i izrazima lica. Dok ih hvata kamerom neki od njih svjesni čina fotografiranja nastoje zauzeti određeni stav i izraz. Štoviše, neki zapravo poziraju i upravljaju pogled prema objektivu. Češća je situacija neke spontane kretnje ili radnje u kojoj tek pojedinci znatiželjno vire u fotografa, dok drugi zanemaruju posebnost situacije. Njihov izraz u pravilu je dvojak, ponekad ozbiljan i distanciran uz određenu dozu suzdržljivosti, no katkad vedar i srdačan, naročito kod mladih djevojaka i žena. Stühler nam prikazuje dalmatinske seljake koji su svjesni interesa kojega pobuđuju kod promatrača iz grada, ali i socijalne distance. Danas možemo reći da su to ljudi koji su bili nositelji posljednjih ostataka još uvijek žive, gotovo samodovoljne i nepatvorene tradicijske kulture. 
Druga izložbena cjelina nazvana svagdan i blagdan predstavlja Stühlerove fotografije kojima bilježi svakodnevne poslove i prizore tipične za tradicijski način života, te okupljanja i svečanosti povodom blagdana u Dalmaciji. Od fotografija gospodarskih poslova većina ih se odnosi na ribarstvo. Iznimna je jedna fotografija unutrašnjosti mlina koja je jedini sačuvani prikaz interijera. Također su rijetke i fotografije tradicijske arhitekture. Mnogo je više prizora trgovanja koji se odvijaju svakodnevno na otvorenim tržnicama (pazarima) ili u sklopu nekog godišnjeg blagdana vezanog uz proslavu sveca zaštitnika koji se slave i danas. Primjerice, to su scene vezane uz sajam na Malu Gospu u Solinu ili Gospu Rožaricu u Kaštel Starome. Na tim fotografijama možemo vidjeti nešto drugačiju ponudu prodajne robe nego što je danas. Svojom svjetovnom stranom blagdani su također bili prilika za zabavna druženja. Na ovim fotografijama možemo pronaći prizore okupljanja i izrazito kićene svečane nošnje, primjerice one koju nose grobari – čuvari Kristova groba u Vrlici ili alkarski vojvoda u Sinju. Pored spomenutih fotografija iz ruralne Dalmatinske zagore možemo vidjeti i gotovo svakodnevne prizore puka iz priobalnih naselja i gradova, pa tako i prodaju drva ili stare teretne brodove u splitskoj luci. Ukratko, ove fotografije predočuju nam tradicijski život u Dalmaciju kroz prizore težačke svakodnevice i pučkih svečanosti.
Fotografije koje prikazuju život puka u prošlosti unutar zidina Dioklecijanove palače u Splitu čine zasebnu izložbenu cjelinu, jer su s jedne strane Sühlerov uradak, a s druge potvrđuju vezu između etnografskog muzeja u Splitu i Dioklecijanove palače. Naime, danas se  u najbolje sačuvanom južnom dijelu palače nalazi Muzej, pa je tako i ova izložba priređena u prostoru u kojem dominira blagovaonica cara Dioklecijana (triklinij). Treba istaknuti da su ove fotografije zapravo presnimljeni detalji starijih grafičkih prikaza objavljenih u knjizi Roberta Adama o ruševinama Dioklecijanove palače u Splitu iz 1764. godine, te iz putopisa Put po Istri i Dalmaciji L.F.Cassasa (uredio Joseph Lavallée) iz 1802. godine. Surađujući s etnografskim muzejom i tadašnjim ravnateljem Tončićem, Stühler je 1930. i 1933. godine fotografirao oko četrdesetak detalja ovih grafika na kojima su prikazane skupine figura, te ih uvećao. Tako je od takozvane štafaže načinio likovne prikaze koji mogu egzistirati samostalno, odnosno od sporednih scena i dodataka arhitekturi palače izradio je pojedinačne fotografije. One mogu poslužiti pri istraživanju starijih odjevnih oblika, ali i posebnih djelatnosti i predmeta koji su se koristili, imajući na umu da se zapravo radi o klasicističkim prikazima antičke arhitekture i svakodnevice iz druge polovice 18. stoljeća.
Grupa fotografija koja predstavlja Stühlerove pejzaže iz Dalmacije bliska je panoramama i vedutama Splita i drugih jadranskih naselja od kojih su neke bile objavljene u časopisima i time pripadaju najpoznatijem dijelu njegova rada. No, dok su tu bile češće vizure Splita i drugih naselja koji sadrže neki arheološki ili umjetnički spomenik ovdje su ljudske figure poput baštine integrirane u okružje, pa doprinose ukupnom ozračju. To su krajolici iz unutrašnjosti Dalmacije i njenoga priobalja s morskom obalom ili rijekama na kojima se protežu odrazi mirne vodene površine. Čest je motiv  vezanih brodova sa slikovitim jedrima ili puteljci koji vode uzvisinama i kamenim kućama stopljenim s kraškim pejzažom. To su predjeli smiraja u kojima ljudi tiho rade svoje uobičajene poslove i u kojima su sjedinjeni s pomalo surovim, ali lijepim okružjem. Ovdje se vidi kako je Stühler prepoznao sinergiju prirode i čovjeka kao svojevrsnu tradicijsku vrijednost, te anticipirao neke aspekte danas aktualnog pojma nematerijalne kulture. 
Izloženi radovi dio su bogate muzejske fototeke karakteristične po etnografskim temama i motivima, koja sadrži neke primjere visoke fotografske vrsnoće. Najčešće nismo ni svjesni bisera koji se skrivaju u muzejima čije bi poslanje prije svega trebalo biti prezentacija fundusa. To se posebice odnosi na onaj dio koji je kao i fotografija sklon brzom propadanju materijala. Ako se za fotografiju može reći kako je došla iz mraka u kojem ponovo može lako nestati onda ova izložba želi biti zraka svjetlosti koja će obasjati Stühlerovu bogatu ostavštinu.

Iako predstavljene Stühlerove fotografije imaju prvenstveno dokumentarnu vrijednost, što je bio neposredan povod njihovog nastanka, ono što je ostalo nakon njegovog terenskog snimanja danas je više od informacije ili dokaza o zabilježenom. Izložene fotografije nisu samo deskripcija viđenog već interpretacija koja upućuje na poseban odnos prema onome što prikazuju. Njihov autor nedvojbeno je bio sklon ljudima koje je susretao na terenskim obilascima, pa ih je tako i predstavio kao srdačna, radišna, spontana i društvena bića izrasla iz prirodnog okružja koje je uvijek prikazivao iz posebno zanimljivih vizura. Time se njegova osobna predispozicija uskladila s općom i vizualnom kulturom vremena i sredine u kojoj je djelovao, obilježene izrazito pozitivnim odnosom građanstva spram takozvane narodne kulture.
Zbog svega toga izložene fotografije nisu samo svjedočanstvo o onome što prikazuju obogaćeno kvalitetom prošlosti, već se odlikuju i kreativnom interpretacijom prikazanog u smjelim kadrovima i zanimljivim kompozicijama s finim odnosom svjetla i sjene. Osim što svjedoče o najvišoj razini stručne osposobljenosti one se ističu visokim stvaralačkim dosezima te potvrđuju Stühlerovu pripadnost vrsnim splitskim fotografima 20. stoljeća. Usto pružaju jednu novu vizuru njegova stvaralaštva koja ga posebno otkriva i promovira kao jednog od najboljih hrvatskih fotografa etnografske baštine, što je i bio cilj ove izložbe.   

Stühlerove terenske fotografije

 

IZLOŽBE MUZEJA/GOSTOVANJA

Slatko je, med nije... : o kulturi masline i maslinovom ulju u Dalmaciji

mjesto održavanja: Etnografski muzej u Zagrebu, Trg Mažuranića 14, Zagreb

trajanje: 15. veljače - 15. travnja 2018. godine

autorice izložbe: Ivana Vuković i Ida Jakšić

kustosica izložbe: Željka Petrović Osmak

organizatori: Etnografski muzej Split, Etnografski muzej u Zagrebu


Naslov izložbe dio je narodne zagonetke koje u cijelosti glasi:
Masno je, maslo nije;
zeleno je, žuć nije;
slatko je, med nije;
grko je, pelin nije,
u čijem se odgovoru krije dragocjena tekućina – začin i lijek – maslinovo ulje.

Veza stanovništva istočne obale Jadrana i masline seže još u prapovijesno vrijeme i to vjerojatno u 9. st. prije Krista, kada su zabilježeni počeci korištenja ove voćke za dobivanje tekućine koju lokalno stanovništvo naziva i tekućim zlatom.
Kroz tisućljeća uzgoja maslina na našem području smjenjivala su se razdoblja zamaha maslinarstva i njegova zamiranja, ovisno o danim društvenim prilikama. No, ova izdržljiva, skromna i dugovječna biljka trajno je čovjeku stajala na raspolaganju kao izvor hrane, topline i svjetlosti. Od davnina se njen plod koristio u prehrani, drvo za građu i ogrjev, list kao stočna hrana, a ulje za hranu, začin, lijek i rasvjetu. Također, maslinove grane i ulje i danas važnu ulogu imaju u običajima vezanima za pučku pobožnost i u kršćanskim obredima.
Od zadnjeg desetljeća prošlog milenija bilježi se pravi procvat maslinarstva i uljarstva u Hrvatskoj. Objektivne okolnosti koje su tome pridonijele jesu: državni, županijski i lokalni poticaji; razmjerno visoka cijena ulja; razvijanje svijesti o prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti maslinovog ulja kao najvrjednijoj masnoći koju čovjek konzumira; dostatni preradbeni kapaciteti, tj. dovoljan broj uljara; uvođenje nove tehnologije proizvodnje sadnica i ulja te mogućnost dodatnog izvanturističkog prihodovanja.
Unatoč poplavi jeftinih stranih ulja, ulje hrvatskih maslinara sve više se prepoznaje i traži kao kvalitetan proizvod. Bez obzira na premali udio u svjetskoj proizvodnji, naša komparativna prednost nalazi se u proizvodnji jedinstvenih ekstra djevičanskih maslinovih ulja sa zaštićenim geografskim porijeklom, koja onda opravdano mogu imati i višu cijenu. Povoljni agroekološki uvjeti i višestoljetna tradicija bavljenja maslinarstvom idu nam u prilog.

Na izložbi je predstavljen niz radnji potrebnih za polučiti cijenjeni završni proizvod – maslinovo ulje. Započinjemo predstavljanjem običajnih praksi berbe koja po tradiciji počinje oko blagdana Dušnog dana (2. studenog), zbog čega je diljem maslinarskih područja zabilježena uzrečica Mrtvi dan – skale van! Slijedi cjelina posvećena prijenosu ubranih maslina do kuća, što se najčešće odvijalo uz pomoć teglećih domaćih životinja ili, gdje je bilo pogodno, brodom. Slijedi segment kojeg prepoznajemo kao jednog od najprijepornijih kada uzmemo u obzir preporuke suvremenih maslinarskih i uljarskih stručnjaka, a to je pohrana plodova prije njihove prerade. Naime, tradicijski oblik prerade podrazumijevao je da masline leže na suhome ili u slanoj vodi, što je bilo nužno zbog nedovoljnih proizvodnih kapaciteta. Premda danas nema objektivnih razloga za potapanjem maslina, čini se da su se mnogi navikli na nešto blaži okus tako dobivenog ulja, pa se i dalje odlučuju za ovakav vid pohrane, usprkos preporuci stručnjaka koji navode da se najkvalitetnije ulje dobiva od maslina prerađenih neposredno nakon berbe.
Poseban dio izložbe predstavlja preradu maslina u malim količinama. Masline bi se najprije samljele u ručnom kamenom mlinu, toću ili valjavcu, nakon čega bi se samljevena masa koštica i mesa (tisto) tiještila nogama u kućnim okvirima, najčešće u konobi. Suvrstica ovog načina ručno je tiještenje – valjkom za tijesto ili pak golim rukama.
U većim su se razmjerima masline mljele i tiještile velikim mlinovima i presama smještenima u posebnim prostorijama, uljarama. Ovakvi mlinovi koji se konstrukcijski podudaraju s mlinovima poznatima još u vrijeme antike, do prve polovice 20. stoljeća bili su pokretani ljudskim pogonom kojeg onda zamjenjuje životinjski. Samljevene masline smještali su u ispletene vreće (sporte) koje su onda u presi tiještili, a cijeli je rad u uljari bio značajan društveni događaj.
Ukazuje se i na nusproizvode prerade maslina: murga (uljni talog pomiješan s vodom) se iskorištavala za izradu sapuna i smirivanja namreškane morske površine u ribolovu te komina (tvrdi ostatak nakon tiještenja) koja se koristila kao gorivo, stočnu hranu te kao gnojivo.
Izložbom se želi ukazati i na upotrebu ulja u prehrani i zdravlju, kao i na određena narodna vjerovanja i godišnje običaje u kojima maslina ima važnu ulogu, kao što su božićni i uskrsni običaji.

 

Iz Dalekih Svjetova: Afrika Gorana Jovića

mjesto održavanja: Etno Art galerija, Ulica baruna Trenka 1, Zagreb

trajanje: 02. - 23. ožujka 2018. godine

autor tekstova i fotografija: Goran Jović

autor izložbe: Silvio Braica

organizatori: Etnografski muzej Split, Posudionica i radionica narodnih nošnji

Posudionica i radionica narodnih nošnji ima čast pozvati Vas na otvorenje izložbe Etnografskog muzeja Split "Iz dalekih svjetova - Afrika Gorana Jovića" u petak 2. ožujka 2018. godine u 18.00 sati u Etno Art galeriju.
Izložba fotografija donosi putopis Gorana Jovića, rođenog Imoćanina, koji je po struci i zaposlenju profesor tjelesne kulture u srednjoj školi ali više od toga fotograf i istraživač.  Fotografijom se poslovno bavi od 2009. godine, u početku kroz svečanu i modnu fotografiju, kao i portrete po zadatku razrade osobnih umjetničkih portfolia. Međutim, cijelo vrijeme teži dokumentarnoj fotografiji koju smatra svojom velikom strašću i odabranim ciljem. 
Tijekom tih početnih godina, prakticirao je i tehnički se usavršavao na putovanjima u New York i Barcelonu, dokumentirajući život beskućnika u Harlemu i uličara boemskih barrios Katalonske prijestonice. Početkom 2011. godine pridružio se volonterskoj humanitarnoj misiji udruge "Kolajna Ljubavi" za pomoć siromašnima u plemenima Nacionalnog Parka Ngorongoro u Tanzaniji kada započinje njegova fotografska avantura.

Inspiraciju i motiv pronalazi u praćenju aktuelnosti fotonovinarstva, sa željom da se usredotoči i s vremenom isključivo bavi foto-reportažom.
Promatrajući izložbu, u prvom se redu nameću njegove fotografije muških, ženskih i dječjih portreta, koje su mala remek djela, bila ona izražena u crno bijeloj ili tehnici u boji. Svakodnevicu je, pak, u postavu izložbe „Afrika Gorana Jovića“ autor prikazao kao kompilaciju pogleda kroz okular svoga foto aparata te, dijelom, kroz okular prijatelja fotografa Vedrana Vidaka.
Ulaz je besplatan.