IZLOŽBE

OdraSTanje 60 & 70-ih

mjesto održavanja: Etnografski muzej Split, Severova 1, Split

datum otvorenja: 26. siječnja 2017. godine u 12.00 sati

autorica izložbe i kataloga: Vedrana Premuž Đipalo

 

Ideja za ostvarenjem izložbe „OdraSTanje 60-70“ proistekla je kroz susrete autorice izložbe, etnologi nje i muzejske pedagoginje, s djecom i mladim po sjetiteljima muzeja pri čemu je uočena potreba za obradom ove teme te za prezentiranjem pojedinih fenomena nedavne prošlosti. Stoga, kao jedan od glavnih razloga odabira teme izložbe jest nastojanje da se današnjim mlađim generacijama ukaže na sva kodnevnicu nedavne prošlosti. Stoga, kao jedan od glavnih razloga odabira teme izložbe jest nastojanje da se današnjim mlađim ge neracijama ukaže na svakodnevnicu nedavne prošlo sti. Također, ovim izložbenim projektom nastojalo se staviti naglasak na jedinstveni vremenski period u novijoj splitskoj povijesti, kada su neke pozitivne prakse tadašnjeg jugoslavenskog društva - emancipacija, antifašizam, modernizacija, industrijalizacija i urbanizacija - stupile i u splitsku svakodnevicu. Bez namjere idealiziranja ovog razdoblja, istraživanjem se ukazalo i na aspekte poput, primjerice, nametnu tog kolektivizma i ideologizacije dječje svakodnevice. Pojedini aspekti koji se odnose na odrastanje splitske djece promatrani su u povijesnom okviru šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Šezdesete godine kao doba snažnog gospodarskog uzleta te sedamde sete kao početak gospodarske krize donijele su ne izbježne promjene u cjelokupnom jugoslavenskom društvu, a slijedom toga i u životima splitske djece.

Predmeti koji se mogu vidjeti na izložbi prikupljeni su u najvećoj mjeri putem javnih poziva u medijima i to upravo za potrebe ostvarenja ove izložbe. Oni pred meti koje su građani darovali inventarizacijom su po stali dijelom muzejske zbirke, dok su neki predmeti tek privremeno ustupljeni za izlaganje. Surađujući s velikim brojem naših sugrađana koji su se na razne načine uključili u pripremanje izložbe, bilo da su kazi vali vlastita sjećanja koja smo zabilježili i arhivirali ili su donirali predmete potrebne za realizaciju, primi jetili smo izrazitu emotivnu notu kojom se odlikovao sveukupni pripremni proces. To nam je samo potvrdilo intimnost ove teme. Međutim, naravno da svi koji su odrastali u promatranom vremenu nemaju iden tična sjećanja. Iako će se mnogi prepoznati u nekim situacijama i podtemama izložbe, moguće je da su neki događaji zaboravljeni ili pak nedoživljeni zbog različitih okolnosti odrastanja. Stoga se oni posjetite lju izložbe i čitatelju kataloga mogu činiti nevažnim ili nepripadajućim promatranom vremenu i prostoru. I upravo ovdje vidimo mogućnost za daljnje širenje ove teme. Naime, želja nam je da se ova izložba prepozna kao temelj za daljnje uključivanje građana i svih onih koji svojom daljnjom participacijom mogu doprini jeti u rekonstrukciji nedavne prošlosti - dodavanjem predmeta i osobnih svjedočenja. Izložbu shvaćamo kao prvi korak u istraživanju te kroz daljnju surad nju s građanima podrazumijevamo aktivnu ulogu Muzeja u čuvanju memorije zajednice.

Prvi dio kataloškog teksta obuhvaća pregled literature, povijesni osvrt na proučavano razdoblje, pregled dnevnog lokalnog tiska. Nadalje, uvrštene su odre- đene teme koje su smatrane važnima poput osvrta na vrtićke i školske dane, društvene organizacije za djecu, obilježavanje praznika i provođenje slobod nog vremena. Ovaj dio teksta možemo promatra ti kao tekst „odozgo“ u kojemu se iznose pojedine činjenice te je uglavnom lišen subjektivnog dojma.
U drugom su dijelu predstavljena zapažanja samih „protagonista“ - Splićanki i Splićana koji su odrastali u ovom periodu, njihovi osobni stavovi i sjećanja. Neobjavljeni prikupljeni materijal svoje je mjesto našao u arhivu Etnografskog muzeja Split. Nadamo se da će se i kroz daljnje interakcije ostvariti suradnja s lokalnom zajednicom te da će javnost prepoznati važnost proučavanja recentne splitske prošlosti kao i nužnost prikupljanja artefakata ovog razdoblja.

 

Detalji postava izložbe